×
Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (Giai đoạn 1)
Tuyến đường giao thông ven biển nối TP. Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) dài gần 17km, ...