×
Biện pháp tổ chức giao thông khi thi công trên đường đang khai thác
Việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác là một việc làm bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuy nhiên nó rất ít được quan tâm ở Việt Nam (29/11/2017)